Đăng nhập

Cảm ơn tình yêu tôi

Tình yêu đã cho em biết hi vọng, chờ đợi, nhớ nhung và quan trọng nhất là cho em biết yêu chính mình hơn..

Tình yêu đã cho em biết hi vọng, chờ đợi, nhớ nhung và quan trọng nhất là cho em biết yêu chính mình hơn..

Bài viết cùng chuyên mục