Đăng nhập

Hello Summer!

Tháng 6 ngọt ngào, em tinh khôi như sớm mai..

Ekip

Stylist: Thu Thảo

Photo: Lê minh

Makeup: Tina Lê
Clothings: Things 11 Nguyễn Văn Tố, Thuc ngõ 5a Tràng Thi, Xéo Xọ ngõ 5a Tràng Thi

Bài viết cùng chuyên mục