Đăng nhập

Đợi chờ

Nghiêng nghiêng bên cánh cửa mờ. Miệng cười, mắt biếc, đợi chờ bóng ai?

Nghiêng nghiêng bên cánh cửa mờ. Miệng cười, mắt biếc, đợi chờ bóng ai?

Bài viết cùng chuyên mục