Đăng nhập

Bóng mây qua thềm

Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời.

Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày như mây trôi lạc loài. Bao anh bao anh đắm say. 

Bài viết cùng chuyên mục