Đăng nhập

Sắc trắng mong manh

Sắc trắng mong manh

Mơ khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng qua nhìn chẳng ra...

Bài viết cùng chuyên mục