Đăng nhập

Ngừng lại để yêu thương

Ngừng lại để yêu thương

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.." -TCS-

Bài viết cùng chuyên mục