Đăng nhập

Ngày yêu

Ngày yêu

Ngày anh chợt tới, nắng đưa đôi bàn chân bước. Và em tìm thấy phút giây ta chờ mong

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục