Đăng nhập
Ảnh
Hát vu vơ về mây, về mưa, tình em giờ đây...
Nét kiêu kỳ
Một chút kiêu sa, một chút lạnh lùng cho...
slide
Khi nỗi nhớ đi qua, chỉ còn lại kỷ ni
Đôi chân đi tìm, Một lời yêu thương khi...
Đôi mắt ai thôi miên. Thêm nụ cười ngoan...

Bài viết cùng chuyên mục