CLIP
<

Dáng hồng

Gió mùa Xuân tới, dáng hồng thướt tha trong nắng Đào

Các album video liên quan