ALBUM
<

Xúc cảm

Xúc cảm

Xin như gió đến bên cuốn theo bước chân em
Mong như nắng sớm mai vấn vương trên vai em.

Các album ảnh liên quan