CLIP
<

Ngày yêu

Ngày anh chợt tới, nắng đưa đôi bàn chân bước
Và em tìm thấy giây phút ta chờ mong...

Các album video liên quan