ALBUM
<

Hoa nắng

Hoa nắng

Và ngày mới nắng buông hoa cười
Rồi lại thấy bóng em tóc trần
Nụ cười xinh em như chiều gió hương...

Các album ảnh liên quan