ALBUM
<

- "Anh thích chị ấy vì chị ấy xinh đẹp đúng không ?" - "Không hẳn là vậy, vì chị ấy là người con gái anh cần !"

-

- "Anh thích chị ấy vì chị ấy xinh đẹp đúng không ?"
- "Không hẳn là vậy, vì chị ấy là người con gái anh cần !"

Các album ảnh liên quan