ALBUM
<

Tôi từng ngây thơ cho rằng, cứ thật lòng với bất kì ai thì sẽ có được tình bạn chân thành, tình yêu chân chính. Sau này, sau khi quen biết một vài người, trải qua một vài việc, tôi mới hiểu rõ hoá ra

Tôi từng ngây thơ cho rằng, cứ thật lòng với bất kì ai thì sẽ có được tình bạn chân thành, tình yêu chân chính. Sau này, sau khi quen biết một vài người, trải qua một vài việc, tôi mới hiểu rõ hoá ra

Tôi từng ngây thơ cho rằng, cứ thật lòng với bất kì ai thì sẽ có được tình bạn chân thành, tình yêu chân chính. Sau này, sau khi quen biết một vài người, trải qua một vài việc, tôi mới hiểu rõ hoá ra tất cả chỉ là tôi nghĩ thế mà thôi !

Các album ảnh liên quan