CLIP
<

Bâng khuâng

Dù nỗi nhớ lúc dài, lúc ngắn
Nhưng chưa khi nào em thôi bâng khuâng

Các album video liên quan