CLIP
<

Mắt huyền

Xinh xinh đôi mắt dịu buồn
Hồn đắm mê say, tim rộn ràng

Các album video liên quan