ALBUM
<

Dịu dàng

Dịu dàng

Dịu dàng không phải nhu nhược. Dịu dàng mà vẫn cương quyết là bí ẩn của người phụ nữ.

Các album ảnh liên quan