ABOUT
<
Kiều Trang

Kiều Trang

(Trang Piza)

Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Kiều Trang còn gọi là Trang Piza
21-12-1995 cung Nhân Mã
Thích:chụp ảnh, thích du lịch...
Món ăn yêu thich: pizaa
Phương châm sống: không có gì quí hơn độc lập tự do