CLIP
<

Mùa đi ngang qua

Mùa đông dần qua bao nhiêu yêu dấu đã trở về
Hong khô nước mắt nào trên bờ mi, ngày ta biệt ly.

Các album video liên quan