CLIP
<

Chờ ngày nắng lên

Mưa vừa ghé qua rằng: mưa vừa ôm em đấy
Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai...

Các album video liên quan