CLIP
<

Lời yêu chưa nói

Đôi mắt em có những điều chưa nói
Mà tim anh nghe được những lời yêu
Như gió ru trên hàng lá ban chiều
Làm xao xuyến mùa thu trong ngõ vắng...

Các album video liên quan