CLIP
<

Thơ ngây

Mong manh áo lụa tròn vai nhỏ. Sắc trắng thơ ngây nét lụa là...
Ekip:
Stylist: Đoàn An
Photo: Tạ Kiều Cường
Clothing: Liberté - Ngõ 84 Kim Ngưu
Tủ nhà mây - 32 Thọ Xương

Các album video liên quan