ALBUM
<

''Màu mưa''

''Màu mưa''

Màu mưa xanh biếc, Lá lao xao trên cành
Lòng bâng khuâng, êm êm những đợi chờ.

Các album ảnh liên quan