CLIP
<

Vội...

Ai đi rồi bỏ lại ai bơ vơ
Ai xa rồi mà ai còn nhớ mãi...

Các album video liên quan