CLIP
<

Niềm riêng

Em nghĩ ai cũng có những nỗi niềm riêng...Nhưng hãy luôn trân trọng và nâng niu những điều ta đang vun đắp...

Các album video liên quan