CLIP
<

Tình ca

Thức cùng xuân để biết lòng xuân, để biết lòng ta đang nhớ
Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại...

Các album video liên quan