CLIP
<

Em hồn nhiên!

Em hồn nhiên cười gọi tia nắng về cho lòng xao xuyên..

Các album video liên quan