CLIP
<

Em về tóc nâu

Một sớm em về tóc nâu
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm...

Các album video liên quan