ALBUM
<

Môi thơm tình cờ

Môi thơm tình cờ

Em tóc chiều nhạt nắng..Xõa ngang trời bâng quơ.. Nụ chiều lơ ngơ gió..Thoảng môi thơm tình cờ..

Các album ảnh liên quan