CLIP
<

Tia nắng ấm

Lúc anh nhìn tựa tia nắng chiếu tim em
Em biết mình vẫn chờ
Chờ nghe trái tim ta hòa nhịp...

Các album video liên quan