ALBUM
<

Lời thơ mùa đông

Lời thơ mùa đông

Thơ chạm vào mênh mông
Những điều chưa với tới
Mùa đông về rất vội
Giọt nắng chiều chơi vơi...

Các album ảnh liên quan