ALBUM
<

Cúc họa mi

Cúc họa mi

Lại một mùa cúc nở
Trắng xóa những con đường
Mùa Đông sang thành phố
Vắng bóng người em thương…

Các album ảnh liên quan