ALBUM
<

Nếu anh là cơn gió của riêng em...

Nếu anh là cơn gió của riêng em...

Nếu "anh là cơn gió của riêng em"
Em hạnh phúc và hân hoan đón nhận
Và tình yêu mà anh đem trao tặng
Em giữ gìn, ấp ủ mãi trong tim.

Các album ảnh liên quan