ALBUM
<

Ngừng lại để yêu thương

Ngừng lại để yêu thương

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.."
-TCS-

Các album ảnh liên quan