ALBUM
<

Giấu thời gian

Giấu thời gian

Em muốn giấu thời gian
Trên từng ngăn kỷ niệm
Khi xuân về lại mở
Để thấy lòng bình yên..

Các album ảnh liên quan