ALBUM
<

Tiếp tục tuyển 500 ae vào Tập Đoàn: 3 nhân viên làm partime !! Cửa hàng mình là cửa hàng đồ ăn hàn cuốc. Kiểu kimbab , mỳ đen các thứ các thứ các kiểu ấy. Yêu cầu : Nam đã dậy thì và chưa mãn kinh

Tiếp tục tuyển 500 ae vào Tập Đoàn:  3 nhân viên làm partime !!  Cửa hàng mình là cửa hàng đồ ăn hàn cuốc. Kiểu kimbab , mỳ đen các thứ các thứ các kiểu ấy.   Yêu cầu : Nam đã dậy thì và chưa mãn kinh

Tiếp tục tuyển 500 ae vào Tập Đoàn:

3 nhân viên làm partime !!

Cửa hàng mình là cửa hàng đồ ăn hàn cuốc. Kiểu kimbab , mỳ đen các thứ các thứ các kiểu ấy.

Yêu cầu : Nam đã dậy thì và chưa mãn kinh

Thật thà, nhanh nhẹn, vui vẻ, cười nhiều, k cười nhiều thì phải biết hút cần để cười, mặt phải dày vì ợ đây ai cũng lầy.

Ưu tiên bạn nào đã từng có kinh nghiệm làm bếp or pha chế. Không có kinh nghiệm hoặc kbiet nấu nướng pha chế thì sẽ được training. Khi đc training nhớ mang theo não:

Các album ảnh liên quan