ALBUM
<

Có ai đấy đã bảo tôi rằng, xin tôi đừng đi qua quán phở, ko ng ta sẽ cho tôi vào nồi ninh xương☹️ — tại The Church Cafe - Số 1 Nhà Thờ.

Có ai đấy đã bảo tôi rằng, xin tôi đừng đi qua quán phở, ko ng ta sẽ cho tôi vào nồi ninh xương☹️ — tại  The Church Cafe - Số 1 Nhà Thờ.

Có ai đấy đã bảo tôi rằng, xin tôi đừng đi qua quán phở, ko ng ta sẽ cho tôi vào nồi ninh xương☹️ — tại The Church Cafe - Số 1 Nhà Thờ.

Các album ảnh liên quan