CLIP
<

Phút ban đầu

Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong kí ức

Các album video liên quan