CLIP
<

Dáng Xuân

Mùa xuân đến xinh tươi trời mây
Đào tươi thắm, Mai vàng khoe sắc dáng Xuân...

Các album video liên quan