ALBUM
<

Phút ban đầu

Phút ban đầu

Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây. Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức....

Các album ảnh liên quan