ALBUM
<

Em là ánh sáng...

Em là ánh sáng...

Em là mặt trời, là ánh sáng cuộc đời anh, là điều đầu tiên và cuối cùng anh nghĩ đến trong tâm trí mình...

Các album ảnh liên quan