ALBUM
<

Trong veo 'chào' tháng 9!

Trong veo 'chào' tháng 9!

Cái nắng như nhạt dần khi tháng 9 đã gõ cửa, tâm hồn ta cảm thấy trong veo như một buổi sáng nắng đầu Thu.

Các album ảnh liên quan