CLIP
<

An Nhiên giữa đời

An nhiên tự tại giữa đời quẩn quanh...
Ekip: stylist Thu Thảo, photo: Lê Minh, make up Tina Lê
Clothings: Xéo Xọ ngõ 5A Tràng Thi, Things 11 Nguyễn Văn Tố

Các album video liên quan