ALBUM
<

Ngày cũ

Ngày cũ

Lục đống năm tháng cũ
cầm lên ngày nát nhàu
ngó vừa quen chợt lạ
sóng xa vỗ thẳm sâu...

Các album ảnh liên quan