ALBUM
<

Em ngày nắng

Em ngày nắng

Chiều buông nắng hoàng hôn khuất dấu chân trời
Chiều ngoại ô... gió khẽ lùa tóc em...

Các album ảnh liên quan