ALBUM
<

Đỏng đảnh

Đỏng đảnh

Em đừng đỏng đảnh bên chiều
Cho cái gió cũng mang nhiều tâm tư
Con nắng nửa thực, nửa hư
Rọi qua kẽ lá mà như lạc đường.

Các album ảnh liên quan