CLIP
<

Điều ước cho em

Xin cho em
Khoảng trời xanh mùa thu ban sơ lung linh đáy ngọc
Mãi trong veo không gợn những nét buồn

Các album video liên quan