CLIP
<

Chậm lại một phút thôi

Em vẫn luôn giữ mãi những ngọt ngào
Giấc mơ dịu dàng trong ta đắm say

Các album video liên quan