CLIP
<

Nơi yêu thương bắt đầu

E tìm về nơi đầu tiên ta gặp nhau và những cảm xúc vẫn luôn đong đầy...
Ekip:
Stylist: An Mi
Photo: Tạ Kiều Cường
Make up: Tina Lê, 17 Hàng Cá, Hà Nội.
Costumes: Lee Shop, Phạm Ngọc Thạch Hà Nội.

Các album video liên quan