ALBUM
<

Chạm vào mùa đông

Chạm vào mùa đông

Ta chạm vào mùa đông
ban công chiều se lạnh
nhìn ai về cuối phố
Mơ màng nhớ thương thương?

Các album ảnh liên quan